Oplossingsgericht Werk

Ik heb me de afgelopen jaren bekwaamd in de methodiek van het Oplossingsgericht Werk. De oplossingsgerichte benadering is ontwikkeld in de jaren ’70, door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en hun collega’s van het Brief Family Therapy Centre in Milwaukee. Deze bevlogen, onafhankelijk denkende therapeuten maakten zich zorgen over de manier waarop zij werkten: hun cliënten maakten zelden de gewenste vooruitgang, terwijl de therapeuten veel werk verzetten. Zij ontwikkelden daarom een andere manier van werken, die veel beter bleek: Oplossingsgericht Werk.

Oplossingsgericht Werk is een methodiek die niet het probleem, maar de oplossing als vertrekpunt neemt. Daarbij hanteren we een paar simpele regels:

  • Laat alles wat goed functioneert met rust.
  • Als iets niet werkt, doe dan wat anders.
  • Als iets werkt, doe er dan meer van.

Door zijn eenvoud is het in veel contexten zeer effectief te gebruiken.