Systemisch Werk

Ik heb me de afgelopen jaren verdiept in Systemisch Werken. Wat is dat precies? Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Het eerste systeem waarvan jij deel uitmaakt, is uiteraard je familie. De geschiedenis (en cultuur, en religie) van je familie heeft invloed op wie je bent en hoe je functioneert. Uitdagingen, knelpunten of problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in die familiegeschiedenis. Ben jij vrij om je eigen keuzes te maken, je eigen weg te gaan, los van wat het familiesysteem van je verwacht? Het kan je helpen om je uitdaging, knelpunt of probleem systemisch te bekijken en te benaderen. Resultaat: je staat meer in je kracht, hebt meer greep op je leven.

Drie ‘natuurwetten’ spelen een rol bij familiesystemen. De eerste natuurwet is (ver)binding: je hebt recht op een plek in je familie. Iedereen hoort erbij, ongeacht je daden. De tweede natuurwet betreft de ordening, de volgorde. Zo zijn de ouders ‘de groten’, de kinderen ‘de kleinen’, en hebben de oudste, jongste, enzovoort hun eigen plek. De derde natuurwet gaat over de balans in geven en nemen.